نیم نگاهی به سرگذشت البرز

معرفی شرکت:

شرکت بیمه البرز با شناسه ملی 10100314776 بصورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 28 تیر ماه 1338 تحت شماره 6796 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

نوع شرکت در سال 1352 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقبا در اجرای لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، ملی اعلام شد. این شرکت در تاریخ 13/9/1367 به موجب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه، به شرکت دولتی تبدیل و تا تاریخ 31/6/1386 طبق اساسنامه مصوب 15/9/1368 هیئت محترم وزیران اداره شده است.
 
موضوع فعالیت:
 
  • انجام عملیات بیمه‌ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند
 
  • تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
  • سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چاچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

سرمایه شرکت:
 
سرمایه ثبت شده شرکت بیمه البرز 14424428 میلیون ریال (معادل 1442 میلیارد تومان) است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
سهام شرکت بیمه البرز که در ماه‌های گذشته با روند اصلاحی همراه بود، تحرکات صعودی خود را از محدوده قیمتی 340 تومان در پیش گرفت که این روند تا مرز 425 تومان ادامه یافت.
براساس بررسی‌های انجام شده، احتمال ادامه نوسانات صعودی این سهم در روزهای آینده تا محدوده‌‎های قیمتی 460 و 500 تومان وجود دارد.