درگیری "شگویا" با نوسانات اصلاحی

پس از عرضه سهام پتروشیمی تندگویان در بازار دوم فرابورس و با نماد "شگویا" و کشف قیمت این سهم در قیمت 438 تومان، پیش روی این سهم در جهت صعودی آغاز شد و تا مرز 3000 تومان نیز ادامه یافت.

پس از سپری شدن رشد مطلوب سهام "شگویا"، روند اصلاحی این نماد از تاریخ 13/5/99 آغاز شد که به تبع آن، قیمت این سهم با بیشترین افت به محدوده 781 تومان رسید.

در هفته‌های اخیر، روند سهم با نوسان در مسیر خنثی مواجه شده اما این سهم پتانسیل آغاز نوسانات صعودی پس از یک دوره زمانی بلند مدت اصلاحی را در هفته‌های آینده دارد بنابراین افزایش قیمت سهام شگویا و رسیدن آن به محدوده های 1250 و 1330 تومان دور از انتظار نیست اما در صورت تمایل به ادامه نوسانات اصلاحی، افت مجدد سهم تا محدوده 730 تومان امکان‌پذیر است.