دبیرکل کانون کارگزاران بورس تشریح کرد: آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام کارگزاری ها

دبیرکل کانون کارگزاران بورس با اعلام آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام کارگزاری ها گفت: معرفی یک یا دو کارگزاری توسط دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک برای دریافت کد بورسی تخلف محسوب می شود.

روح‌ اله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس در خصوص آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام شرکت های کارگزاری به فارس گفت: برخی شرکت‌های کارگزاری بزرگ باید تبدیل به سهامی عام شوند تا در بورس پذیرش بگیرند اما باید اساسنامه این شرکت‌ها و تبدیل شدن به سهامی عام را سازمان بورس تهیه کند. چند شرکت کارگزاری آمادگی ورود به بورس و تبدیل شدن به شرکت سهامی عام را دارند و منتظر اساسنامه مصوب سازمان بورس هستند.

وی درباره شکسته شدن انحصار صدور مجوز تاسیس کارگزاری ها توضیح داد: صدور مجوزهای جدید آغاز و سازمان بورس فراخوان داده و متقاضیان برای تاسیس کارگزاری تقاضا را ارائه کردند اما هنوز مجوز جدیدی صادر نشده است. اکنون مانند گذشته 108 شرکت کارگزاری وجود دارد.

میرصانعی درخصوص معرفی دو کارگزاری "م و الف" توسط اکثر دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک برای گرفتن کد بورسی تصریح کرد: این تخلف دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک است. آنها موظف هستند فهرست همه 108 کارگزاری را در معرض دید قرار دهند و مردم انتخاب کنند که از طریق کدام یک از کارگزاری‌ها تمایل دارند وارد بازار سرمایه شوند.