"والبر" در دوراهی سقوط یا صعود


سهام شرکت سرمایه‌گذاری البرز (والبر) در اوایل مرداد ماه سال 1397، فاز صعودی جدیدی را از محدوده قیمتی 140 تومان آغاز کرد که این امر افزایش قیمت این سهم تا محدوده 1850 تومان در تاریخ 13/5/1399، را به همراه داشت.

پس از پایان روند صعودی، اصلاح قیمتی نماد "والبر" از اواسط مرداد 99 آغاز شد که به تبع آن، قیمت این سهم تا محدوده 620 تومان کاهش یافت.

با پشت سر گذاشتن روند نزولی، در روزهای اخیر تحرکات مثبتی در سهم "والبر" ایجاد شد بنابراین احتمال تشکیل فاز صعودی جدید در این نماد دور از انتظار نیست.
 
با قرار گرفتن قیمت این سهم در مدار صعودی و توانایی عبور از مقاومت 1000 تومان به صورت مصمم و معتبر، احتمال افزایش ارزش سهام این شرکت تا محدوده‌های 1850 و 1300 تومان وجود دارد اما اگر در روزهای آینده مجددا نوسانات نزولی در این سهم ایجاد شود ورود به محدوده‌های حمایتی 880 و 740 تومان نیز امکان‌پذیر است.