"وتوس" در امواج صعودی غرق می شود؟

نماد شرکت توسعه شهری توس گستر(وتوس) سال‌ها در روند نزولی قرار داشت اما از اواسط مرداد 97 سیکل صعودی جدید این نماد آغاز شد که به موجب آن قیمت این سهم از محدوده 100 تومان به مرز 4500 تومان در تاریخ 10/6/99 رسید.
پس از طی نوسانات صعودی به مدت 2 سال، نوسانات اصلاحی سهام "وتوس" آغاز شد که این امر، افت قیمت این سهم به محدوده 1000 تومان را در پی داشت.
 در روزهای اخیر نوسانات صعودی مقطعی در این نماد مجددا آغاز شده بنابراین احتمال تشکیل موج آخر صعودی و افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 2250 و 1680 تومان وجود دارد.
در صورت ادامه نوسانات صعودی،احتمال ورود قیمت سهم وتوس به محدوده 3680 تومان نیز وجود دارد اما در صورت ناتوانی این سهم در ادامه روند صعودی، بازگشت مجدد قیمت به مدار اصلاحی و سقوط آن تا محدوده‌های 1000 و 1150 تومان نیز امکان‌پذیر است.

محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه