رئیس سازمان بورس ارسال کرد : نامه فوری و مهم به وزیر نفت برای رفع ابهام از پالایشگاه ها

رئیس سازمان بورس با ارسال نامه فوری و مهم به وزیر نفت ، خواهان اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پالایشی شد تا امکان برگزاری مجمع سالانه فراهم شود .
 
 محمد علی دهقان دهنوی در پی اعلام 6 پالایشگاه بورسی و فرابورسی مبنی بر عدم ارائه صورت های مالی در موعد مقرر که ناشی از عدم اعلام نرخ های نفت خام سه ماهه پایانی سال ۹۹ از سوی وزارت نفت است ، نامه ایی فوری و مهم به بیژن زنگنه ارسال و خواهان رفع این مانع و امکان برگزاری مجمع سالانه شد .

وی تاکید کرده باید به منظور پیش گیری از تضییح احتمالی حقوق ذینفعان ، بی اعتمادی به بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت های متعدد ، اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پالایشی اعلام شود .