ارتقای نماد "حرهشا" از تابلوی نارنجی به زرد فرابورس

نماد معاملاتی شرکت رهشاد سپاهان با اظهار نظر مقبول حسابرس نسبت به صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به اسفند ۹۹ و احراز سایر شرایط، از تابلوی "نارنجی" به "زرد" بازار پایه فرابورس ایران ارتقا پیدا کرد.

مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس و اصلاحیه های بعدی و مصوبه ۲۰ تیر کمیته درج شرکت فرابورس با توجه به اظهار نظر مقبول حسابرس شرکت رهشاد سپاهان نسبت به صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به اسفند ۹۹ و احراز سایر شرایط، نماد "حرهشا" از تابلو نارنجی به زرد بازار پایه انتقال یافته و در این تابلو نیز قابل معامله است.

این گزارش می‌افزاید: شرکت رهشاد سپاهان با سرمایه ۱.۵ میلیارد تومانی از ۱۵ اسفند سال ۹۰ به تابلو نارنجی بازار پایه منتقل شد.