پیدایش نوسانات صعودی در"کاما"

تحرکات جدید صعودی در نماد "کاما" از مرداد ماه 97 و در محدوده قیمتی 400 تومان آغاز شد و پس از گذشت 2 سال، ارزش سهام این شرکت در تاریخ 12/5/1399 به محدوده 3400 تومان رسید و پس از آن نوسانات سهم در جهت اصلاح روند قیمتی آغاز شد.

قرار گرفتن این سهم در روند اصلاحی موجب شد که قیمت سهام "کاما" تا محدوده 770 تومان کاهش یابد اما در روزهای گذشته نوسانات مثبتی شکل گرفت بنابراین موج صعودی جدید این نماد آغاز شد.
 
براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت؛ در صورت ادامه نوسانات صعودی احتمال افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 1470 و 1970 تومان وجود دارد اما در صورتی که روند سهم مجددا در جهت اصلاح قرار گیرد، کاهش مجدد قیمت تا محدوده‌های 770 تومان نیز دور از انتظار نیست و حتی در صورت از دست رفتن این محدوده، ورود این سهم به محدوده حمایتی معتبر 560 تومان نیز امکان‌پذیر است.
 
محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه