در سال گذشته رخ داد: تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیاردی از بورس

وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه انجام شد که به موجب آن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، در آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم درباره اشتغال‌زایی در وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد بطور عمده در تنظیم سیاست اقتصادی ایفای نقش می‌کند. این وزارتخانه باید اقداماتی در راستای روان‌سازی کسب و کار و رفع موانع انجام دهد تا سرمایه‌گذار با طیب خاطر وارد و در نتیجه فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

وی افزود: تامین مالی باید روان شود یعنی همان اقدامی که سال گذشته انجام و در نتیجه ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه انجام شد که به موجب آن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و از سوی دیگر ظرفیت جدید برای اشتغال‌زایی ایجاد شد. شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که جای امیدواری بسیار است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از بحث‌های جدی در راس برنامه‌ها اقتصاد هوشمند بود و در این زمینه نقشه راه تدوین و گام‌های خوبی برداشته شد. برای نمونه در حوزه بانکداری و گمرک ورود شد اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و امید می رود این فاصله با اقدامات جدی در دولت آینده رفع شود.

دژپسند گفت : وزیر آینده باید به اقتصاد هوشمند اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. زیرا با انجام این کار فضای کسب و کار روان، سرمایه‌گذاری افزایش، کارهای دولت در حوزه‌های مختلف شفاف و وصول مالیات با شفافیت انجام می‌شود. همچنین فساد کاهش می‌یابد و نقش قابل توجهی در بهبود روابط ایران با کشورهای مختلف دارد.