وضعیت فرابورس را بدانید

تاریخچه شرکت:
 
تأسیس و راه‌اندازی بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1/9/1384) پیش‌بینی شده و براساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره، معرفی شده است.

طبق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو فعالیت‌های بازارهای خارج از بورس برعهده شورای عالی بورس نهاده شده و در ماده ۲۸ این قانون نیز تأسیس بازارهای خارج از بورس همانند تأسیس بورس‌ها و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.

بدین ترتیب، به موجب دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس، مصوب 1386/6/12 شورای عالی بورس و در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و مجوز شماره ۵۲۹۴۶/۱۲۱ مورخ 1387/8/19 سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران در تاریخ 1387/8/22 تحت شماره ۳۳۲۴۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید .

پس از تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات فرابورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار فرابورس ایران در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۸۸ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
 
 
 رسالت شرکت:
 
ایجاد بازاری کارا با اولویت معیارهای شفافیت، نقدشوندگی و قابلیت اعتماد به منظور ایجاد بستر تامین مالی از طریق پذیرش، درج و اوراق بهادارسازی با هدف ایفای نقش شایسته در توسعه اقتصاد ملی، رسالت ویژه فرابورس ایران در چارچوب اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت فرابورس ایران 2800000 میلیون ریال (معادل 280 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:

نوسانات صعودی سهام شرکت فرابورس در روزهای اخیر و پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نیز ادامه دارد که در صورت ادامه تحرکات مثبت احتمال ورود قیمت این سهم به محدوده‌های 3000 و 2550 تومان وجود دارد اما اگر تحرکات اصلاحی آغاز شوند ممکن است قیمت سهام فرابورس وارد محدوده 1300 تومان شود.