ابهام در سرنوشت "وبصادر"

آغاز سیکل صعودی جدید در نمودار قیمتی سهام بانک صادرات، از میانه مرداد ماه 98 و در محدوده قیمتی 400 ریال موجب شد که قیمت این سهم در تاریخ 5/5/1399 وارد محدوده 500 تومان شود اما پس از آن به دلیل آغاز تحرکات اصلاحی ارزش این سهم کاهش یافت و به محدوده 170 تومان رسید.

پس از اتمام روند اصلاحی، تحرکات صعودی جدید آغاز شد که به تبع آن قیمت این سهم وارد محدوده بالاتر از 200 تومان شد.

براساس بررسی‌های انجام شده؛ در صورت ادامه نوسانات صعودی در روزهای آینده، افزایش قیمت سهام "وبصادر" تا محدوده‌های 310 و 250 تومان دور از انتظار نیست اما اگر این سهم موفق به ادامه نوسانات صعودی نشود افت ارزش آن تا محدوده‌های 195 و حتی بازگشت مجدد به سمت 170 تومان نیز امکان‌پذیر است