"بساما" نیازمند افزایش تقاضا

سهام شرکت بیمه سامان که با نماد "بساما" در بازارسرمایه معامله می شود، از اواخر مرداد ماه 99 در روند اصلاحی قرار گرفت.

روند اصلاحی این نماد در هفته‌های اخیر نیز ادامه یافت به طوری که قیمت این سهم وارد محدوده 2400 تومان شد.

براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت؛ اگر در روزهای اخیر قیمت سهام "بساما" مجددا به محدوده حمایتی 2200 تومان برسد و نوسانات نزولی نیز پس از برخورد با این محدوده کند شود، احتمال افزایش تقاضا برای این سهم وجود دارد که در اینصورت افزایش قیمت تا 3000 تومان و حتی عبور از سقف تاریخی و رسیدن به محدوده‌های 3400 و 4200 نیز امکان‌پذیر است.

همچنین در صورت عدم افزایش تقاضا بر روی این سهم و بازگشت به مدار نزولی، ریزش قیمت نماد "بساما" تا محدوده‌های 2000 و 1600 تومان نیز دور از انتظار نیست.