"بفجر" در مسیر صعودی می ماند؟

سهام بفجر روند صعودی خود را در تیرماه 97 و از محدوده قیمتی 320 تومان اغاز کرد که در نهایت اواخر تیرماه 99 قیمت این سهم به 4000 تومان رسید.

پس از آن در تاریخ 17/4/99، سهام "بفجر" روند اصلاحی را در پیش گرفت که این امر موجب شد ارزش سهام این شرکت در اردیبهشت سال جاری بیشترین نزول خود را تجربه کند و وارد محدوده 1870 تومان شود.

نوسانات صعودی سهام "بفجر" در مدار صعودی، افزایش قیمت این سهم تا مرز 3500 تومان در هفته‌های اخیر را به همراه داشت که پس از رسیدن به این محدوده با ناتوانی در ادامه تحرکات صعودی مواجه شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در صورتی که این نماد مجددا نوسانات خود را در مدار صعودی دنبال کند احتمال افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 5000 و 4000 تومان وجود دارد.

همچنین اگر این سهم، ناتوانی در ادامه صعود را تجربه کند کاهش قیمت آن تا محدوده‌های 2750 و 2350 تومان نیز دور از انتظار نیست.