"شبصیر" همچنان در سراشیبی سقوط می ماند؟

نگاهی به نموار قیمتی سهام "شبصیر" نشان می‌دهد که روند اصلاحی این سهم در اواسط مرداد ماه 99 و از محدوده قیمتی 19 هزار تومان آغاز شد.

در پی آغاز روند اصلاحی، ارزش سهام این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری تا مرز 6200 تومان کاهش یافت و پس از آن تحرکات مثبت در این سهم آغاز شد.

تحرکات مثبت موجب شد که قیمت سهام "شبصیر" وارد محدوده 11500 تومان شود اما در ادامه به دلیل ناتوانی در ادامه روند صعودی و توقف قیمت در محدوده ذکر شده مجددا این سهم در مسیر اصلاح قرار گرفت.

بررسی روند نمودار قیمتی نشان می‌دهد؛ ادامه نوسانات اصلاحی ممکن است افت مجدد ارزش سهام این شرکت تا محدوده‌های 8450 ، 9500و حتی 7000 تومان را در پی داشته باشد اما در صورت اتمام روند اصلاحی و بازگشت سهم به مدار صعودی، ورود به محدوده‌های 14600 و 13000تومان نیز امکان‌پذیر است.