"شنفت"، بخریم یا نخریم؟

نمودار قیمتی نماد "شنفت" پس از گذشت بیش از یک سال نوسان در مدار صعودی، در تاریخ 17/4/1399 به حرکت در این مسیر پایان داد و در ادامه فاز اصلاحی را در پیش گرفت.

اصلاحات قیمتی سهام "شنفت" از محدوده 10 هزار تومان آغاز شد و در بیشترین نزول به محدوده 4200 تومان راه یافت، پس از آن در تاریخ 4/3/1400 مجددا این سهم نوسانات مثبت را تجربه کرد و قیمت آن به مرز 6400 تومان رسید.

پس از پشت سر گذاشتن فرآیند افزایش سرمایه 567 درصدی از محل سود انباشته، این سهم در محدوده 900 تومان بازگشایی شد.

نگاهی به نمودار قیمتی سهام "شنفت" نشان می‌دهد؛ اگر در روزهای آینده مجددا تحرکات این سهم در مسیر صعودی آغاز شود، احتمال افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 1000 و 1200 تومان وجود دارد اما در صورت عدم حرکت سهم در مسیر صعودی، افت قیمت این نماد تا محدوده‌های 800 و 700 تومان امکان‌پذیر است.