نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: سرمایه شستا چهار برابر می شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد ادعای ورشکستگی شستا گفت: با تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد، سرمایه شستا به چهار برابر فعلی افزایش می‌یابد.

علی بابایی کارنامی درباره راهکارهای ارتقای شستا در اینستاگرام اعلام کرد: برخلاف ادعای برخی مبنی بر ورشکستگی شستا و اینکه نمی تواند درآمد خوبی برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد این قابلیت را دارد که ظرفیت سرمایه گذاری و افزایش دارایی ها را تا چهار برابر وضعیت فعلی ارتقا دهد.

با ارزیابی مثبت از رویکرد جدید شستا برای مولدسازی دارایی های غیر مولد، بی تردید یکی از راهکارهای اساسی برای ارتقاء این است که دارایی غیر مولد آن به مولد تبدیل شود تا بتوان ارزش افزوده آن را به نفع سهامدار اصلی کارگران و سازمان تامین اجتماعی افزایش داد.