"شخارک" زیر ذره‌بین تحلیل

کلیاتی درباره شرکت:
شرکت پتروشیمی خارک به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت شماره 11569 مورخ 8/4/1346 و شناسه ملی 10100455748 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
پتروشیمی خارک در تاریخ 21/6/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 26/10/1377 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
 
موضوع فعالیت شرکت:
شرکت در زمینه احداث، بهره‌برداری و تولید و صدور انواع محصولات پتروشیمی همانند پروپان بوتان نفتا گوگرد متانول فعالیت دارد.
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت پتروشیمی خارک 6000000 میلیون ریال (معادل 600 میلیارد تومان) است.
 
چشم انداز قیمتی:
نوسانات اصلاحی نماد "شخارک" در روزهای اخیر موجب افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 5200 تومان شده که در صورت ادامه این نوسانات، احتمال افت بیشتر قیمت آن تا محدوده‌های 4900 و 4500 تومان وجود دارد اما افزایش تقاضا و بازگشت سهم به مدار صعودی ممکن است رشد قیمت سهم تا محدوده‌های 8300 و 6700 تومان را به همراه داشته باشد.