نماینده اراک در مجلس: 60 درصد سود دانه درشت ها را به بورس برگردانید

نماینده اراک در مجلس مدعی شد: اگر قوه قضاییه ۶۰ درصد سود بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی ۵۰ دانه درشتی که یک ماه قبل از ریزش بورس سرمایه ها را خارج کردند، برگرداند، مشکل مردم حل می شو‌د!

محمد حسن آصفری در توییتر اعلام کرد: اگر قوه قضاییه 50 نفر از آن دانه درشت هایی را که در بورس بالای 100 میلیارد تومان سود کردند و یک ماه قبل از ریزش بورس ، سرمایه ها را از آن خارج کردند را احضار کند و فقط 60 درصد از سودی را که با سوء استفاده به جیب زده‌اند را برگرداند، مشکل مردمی که زندگی را فروختند و به بورس آوردند حل می شو‌د. (اسامی مشخص است)