نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۱ ثابت ماند

با توجه به شایعات اخیر مبنی بر افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه هیچ گونه افزایشی در فرمول و درصد نرخ خوراک این شرکت ها در بودجه ۱۴۰۱ اعمال نکرده است.
در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس، هرگونه تغییر در فرمول و درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها در لایحه بودجه سال آینده تکذیب شد.