"شراز" در بلاتکلیفی صعود یا نزول

روند بلند مدت صعودی سهام "شراز" در سال‌های اخیر موجب شد که ارزش این سهم در تاریخ 23/4/1399 تا مرز 16 هزار تومان افزایش یابد و پس از آن به دلیل آغاز نوسانات اصلاحی، ارزش این سهم بیشترین کاهش را تجربه کرد و به  این شرکت تا محدوده 7300 تومان بودیم.

نوسانات صعودی "شراز" در ماه های اخیر سبب افزایش مجدد قیمت این سهم تا محدوده سقف تاریخی خود شده بود اما در حال حاضر با توجه به ناتوانی در ادامه نوسانات صعودی و بازگشت مجدد سهم در مسیر اصلاحی، احتمال افت ارزش سهام این شرکت در جهت تکمیل نوسانات اصلاحی تا محدوده‌های 9200 و 7700 تومان وجود دارد.

همچنین باتوجه به تکمیل فاز اصلاحی سهم، قرارگیری مجدد آن در مسیر صعودی و فتح قله‌های بالاتر نیز دور از انتظار نیست.