موج پایانی اصلاح سهام "خپارس"

پس از افت شدید قیمت سهم "خپارس" از محدوده 500 تومان (نمودار تعدیل شده) در اوایل مرداد ماه سال 1399 ، قیمت این سهم به 100 تومان رسید که پس از ورود به این محدوده مقاومت روانی سهم (ارزش اسمی سهم) نوسانات اصلاحی در مسیر خنثی به حرکت در جهت تکمیل روند اصلاحی ادامه یافت.

با توجه به احتمال تشکیل موج پایانی اصلاح، ممکن است در ماه‌های آینده،  همچنان نوسانات این نماد تا محدوده 100 تا 120 تومان ادامه یابد اما در صورت آغاز موج جدید صعودی در نمودار قیمتی این سهم، افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 140 و 185 تومان امکان‌پذیر است.
درصورتی که نوسانات اصلاحی نماد "خپارس" طی هفته‌های آینده محدوده حمایت روانی 100 تومان را از دست بدهد افت بیشتر قیمت این سهم تا محدوده 85 تومان نیز دور از انتظار نیست.