تغییر در مشخصات قرارداد آتی صندوق پشتوانه طلای لوتوس

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر در مشخصات قرارداد آتی واحد‌های سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس خبر داد.

براساس این اطلاعیه سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز و معاملات این واحد‌ها از روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه تغییر می‌کند.

به این ترتیب سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز اشخاص حقیقی و حقوقی به ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی تغییر می‌یابد و این سقف در بازارگردان‌ها به هزار موقعیت در هر نماد معاملاتی می‌رسد که قابل افزایش تا ۲۰ درصدموقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد بازار است.

گفتنی است، تا پیش از این سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و برای بازارگردانان ۴۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰ درصد موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار بود.