شیمیایی رازی درج نماد شد

براساس اطلاعیه منتشره توسط فرابورس ایران ، شرکت شیمیایی رازی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید. نماد شرکت «شرازی» و در گروه محصولات شیمیایی می باشد.