مقصد بعدی "اخابر" کجاست؟

نمودار قیمتی سهام "اخابر" نشان می‌دهد که روند صعودی این نماد در خردادماه به پایان رسیده و دریک بازه زمانی یک ماهه، قیمت سهم در محدوده 6480 ریال تا 7208 حمایت شده و تا قیمت 12136 ریال به صعود خود ادامه داده است.

در حال حاضر با توجه به بازگشت دوباره این سهم به محدوده قیمتی 6480 تا 7208 ریال و نیز واگرایی مثبت آن از خرداد ماه تا به امروز، می توان ورود به محدوده قیمتی 8250 در کوتاه مدت را بعنوان هدف اول سهام"اخابر" درنظر گرفت که درصورت شکست این محدوده حمایتی، دست‌یابی این سهم به محدوده 5612 ریال بعنوان محدوده حمایتی بعدی نیز دور از انتظار نیست.