درج نماد ۲ صندوق در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج نماد ۲ صندوق در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درج نماد شرکت های «صندوق سرمایه گذاری مختلط گنبد مینای دماوند و صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز» در سامانه پس از معاملات انجام گرفت.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، درج نماد «صندوق سرمایه گذاری مختلط گنبد مینای دماوند» با سرمایه ۲۰۰ میلیون واحد، ارزش اسمی ۱۰ هزار ریال و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به میزان ۲ میلیون واحد در سامانه پس از معاملات عملیاتی شد.

«کارگزاری بورس بهگزین» عامل پذیره نویسی و کارگزار بازرگرادن این نماد تعیین شده است.

همچنین، درج نماد «صندوق سرمایه گذاری کالایی سبز هامرز» با سرمایه ۱۰۰ میلیون واحد، ارزش اسمی ۱۰ هزار ریال و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به میزان یک میلیون واحد نیز در سامانه پس از معاملات انجام شد و «کارگزاری بانک پاسارگاد» به عنوان عامل این پذیره نویسی اعلام شده است.