پذیره نویسی بیمه پردیس آغاز شد

پذیره نویسی شرکت بیمه پردیس با قیمت هر سهم ۱۰۰۰ ریال (۵۰۰ ریال به‌صورت نقدی و بقیه پرداخت طی ۲ سال) از ساعت 9:30 آغاز می شود

پذیره‌‌‌نویسی سهام در دست انتشار شرکت بیمه پردیس (سهامی‌‌‌عام در شرف تاسیس) به روش قیمت ثابت در نماد «بیمه پردیس» از امروز یکشنبه آغاز می‌شود. به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، این پذیره‌‌‌نویسی از طریق کارگزاران عضو فرابورس و به روش قیمت ثابت به مدت ۱۵ روز تا ۱۲ دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. سرمایه اولیه شرکت ۳هزار‌میلیارد ریال منقسم به ۳‌میلیارد سهم عادی یک‌هزار ریالی است که ۲۱۷۵‌میلیارد ریال آن معادل ۵/ ۷۲درصد کل سرمایه توسط موسسان شرکت تعهد شده و مبلغ ۵/ ۱۰۸۷میلیارد ریال معادل ۵۰درصد مبلغ تعهد شده، نزد شعبه هفتم‌تیر بانک پاسارگاد به نام بیمه پردیس نقدا واریز شده است.