سرپرست مدیریت نظارت بر بورس‌،مطرح کرد: برخورد هوشمند با متخلفین در بورس

مدیریت نظارت بر بورس‌،گفت: در نظر داریم نظارت پیشینی محقق بشود، یعنی قبل از رسیدن سفارشات خاص به هسته معاملات این نوع سفارشات شناسایی و برخورد صورت خواهد گرفت.

سید مهدی پارچینی، سرپرست مدیریت نظارت بر بورس‌ گفت: در حال حاضر پس از سفارش‌گذاری و انجام تخلفاتی چون رنج و غیره، برخورد ناظر با تخلفات صورت می‌گیرد ولی ان‌شاءالله در نظر داریم نظارت پیشینی محقق بشود، یعنی قبل از رسیدن سفارشات خاص به هسته معاملات این نوع سفارشات شناسایی و برخورد صورت خواهد گرفت.