محدودیت دسترسی آنلاین کدهای بسته سهامداران ۵ روزه بر طرف می شود

در کمیته سیاست های عملیاتی و نظارتی بر بازار با بررسی دستورالعمل ها، مقرر شد کدهایی که معاملات برخط آنها مسدود شده‌ بصورت خودکار ظرف ۵ روز رفع محدودیت شود.

دومین جلسه کمیته سیاست های عملیاتی و نظارتی بر بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس و معاونت نظارت بر ناشران و بورس ها در محل سازمان بورس تشکیل شد.

براساس این گزارش، کار ویژه‌ این کمیته، بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و نظارتی مربوط به بازار است و پس از بحث و تبادل نظر به مرور دستور العمل های مربوطه تغییر و بهبود خواهند یافت.

با توجه به اینکه کدهای معاملاتی بسیار کمی، محدودیت در دسترسی برخط داشتند در گام نخست، مقرر شد کارگزاران مجددا به احراز صلاحیت و رفع محدودیت دسترسی مستقیم کدهای مربوطه اقدام کنند.

بورس‌ها و کارگزاران اساسا امکان مسدود سازی کد های معاملاتی را نداشته و این موضوع نیازمند صدور دستور قضایی یا اخذ تصمیم توسط  سایر مراجع ذی صلاح است.

رویه سازمان بورس و ارکان بدین صورت است که ناظرین پس از احراز تخلف طبق آیین نامه مقرر، صرفا دسترسی مستقیم افراد به بازار را برای مدت کوتاهی محدود کرده و مشتری در این مدت از طریق ایستگاه‌های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می کند.

در این جلسه با توجه مسئولیت کارگزاری در احراز صلاحیت حرفه‌ای، مقرر شد اخذ تعهدنامه وفق مسئولیت کارگزاری و حسب صلاحدید صورت گیرد.

کد هایی که طبق ماده ۱۲ و تبصره آن در دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مسدود شده‌اند بصورت خودکار ظرف ۵ روز رفع محدودیت صورت می گیرد. در این خصوص با توجه تعداد کد محدود شده و نیز رفع محدودیت خودکار، صعود یا نزول شاخص‌های بازار سرمایه مرتبط با اقدام محدودسازی در نظر گرفته نمی‌شود.