چهار نماد در سامانه پس از معاملات بورس درج شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج نماد معاملاتی ۴ شرکت در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درج نماد شرکت‌های فولاد شاهرود «ذفرود»، پخش رازی « ذدرازی»، صنایع فروژ آلیاژ ایران «ذفروژ» و علامت تجاری عالیس «ذفکر0018»، در سامانه پس از معاملات انجام گرفت.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، درج نماد «ذفرود» متعلق به شرکت فولاد شاهرود با سرمایه 2.700.000.000 و قیمت اسمی 1000 ریال، نماد «ذدرازی» متعلق به شرکت پخش رازی با سرمایه 1.000.000.000 سهم و قیمت اسمی 1000 ریال، نماد «ذفروژ» متعلق به شرکت صنایع فروژ آلیاژ ایران با سرمایه 1.100.000.000 و قیمت اسمی 1000 ریال و نماد «ذفکر0018» متعلق به علامت تجاری عالیس با سرمایه 1.000 سهم و ارزش 5.000.000 ریالی هر ورقه دارایی فکری، در سامانه پس از معاملات صورت گرفت.