افزایش سرمایه 25 درصدی تاپیکو در راه است

هلدینگ تاپیکو از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین معروف به تاپیکو از برنامه افزایش سرمایه 25 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

براین اساس، "تاپیکو" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 8.1 به 10.1 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی  این هلدینگ بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه ای انجام شده در شرکت های بورسی و غیر بورسی خواهد شد.