برگزاری مجامع با حضور کلیه سهامداران بلامانع شد

مطابق اطلاعیه سازمان بورس، طی مکاتبه ای با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزاری مجامع عمومی با حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی، بلامانع می باشد.

مطابق اطلاعیه سازمان بورس، طی مکاتبه ای با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزاری مجامع عمومی با حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و ستکش و رعایت فاصله 4 مترمربع برای هر نفر بلامانع می باشد.