نماینده مجلس اعلام کرد : انتقاد از تامین مالی بنیاد مستضعفان در وضعیت آشفته بورس

نماینده مجلس خطاب به رییس بنیاد مستضعفان با انتقاد از فروش سهام زیرمجموعه های بورسی در وضعیت آشفته ‎بازار برای تامین مالی ، پیشنهاد فروش داریی‌های ثابت‌ را ارائه کرد.
 
مجتبی توانگر با انتشار پیامی خطاب به رییس بنیاد مستضعفان در توییتر اعلام کرد:  راه تامین مالی برای پروژه‌های بنیاد، فروش سهام شرکت‌های بورسی زیرمجموعه در این وضعیت آشفته ‎بازار سرمایه نیست، کمی صبر کنید.

چون سهامداران اکنون نیاز به کمک دارند. داریی‌های ثابت‌ را بفروشید. مسیر فعلی، ره به جایی نمی برد.