پیشنهاد افزایش سرمایه 48 درصدی "قنیشا" از سه محل

شرکت قند نیشابور از برنامه افزایش سرمایه 48 درصدی از سه محل تجدید ارزیابی، سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

شرکت قند نیشابور که با نماد “قنیشا” و سرمایه ثبت شده ۲۷ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد، در شروع معاملات بازار امروز (چهارشنبه ۸دی ماه) طی اطلاعیه ای از پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۴۸ درصدی از سه محل تجدید ارزیابی، سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و با رشد ۴.۳ درصدی قیمت سهام همراه شد