۷۰ نماینده مجلس به پویش «حمایت از بازار سرمایه» پیوستند

تاکنون بیش از ۷۰ نماینده مجلس پای پویش «حمایت از بازار سرمایه» را امضا زده و به این پویش پیوستند.

به گزارش فارس، اخیرا پویشی با عنوان «مجلس حامی بورس» و با محوریت تصویب بودجه در راستای حمایت از بازار سرمایه آغاز به کار کرده است تا با دعوت از نمایندگان مجلس برای ملحق شدن به آن، این اطمینان خاطر را برای مردم فراهم آورد که نمایندگان مجلس قانون بودجه ۱۴۰۱ را مبتنی بر حمایت از اقتصاد کلان کشور و بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از آن، تصویب خواهند کرد.
پیوستن نمایندگان به این کمپین همچنان ادامه دارد.