بررسی روند قیمتی "تنوین" در روزهای آینده

نوسانات نزولی نماد "تنوین" از نیمه دوم تیر ماه 1399 در محدوده 1100 تومان (نمودار تعدیل شده) آغاز شد .

ادامه تحرکات اصلاحی درماه های اخیر باعث شد که قیمت این سهم بیشترین نزول را تجربه کند و تا محدوده 480 تومان کاهش یابد اما در چند روز گذشته روند افزایش قیمت این نماد آغاز شده است.
 
پس از شروع روند صعودی، قیمت سهام "تنوین" به محدوده 620 تومان رسید که با ادامه این روند در روزهای آینده، احتمال افزایش قیمت آن تا محدوده های 660، 740 و 810 تومان وجود دارد اما در صورت بازگشت سهم به مدار اصلاحی، افت قیمت تا محدوده 540 تومان و حتی بازگشت مجدد به محدوده 480 تومان نیز امکان‌پذیر است.