"خشرق" در محدوده حمایت روانی

اتمام روند صعودی نماد "خشرق" در تاریخ 1/5/1399 و آغاز نوسانات عمیق نزولی طی ماه‌های اخیر موجب شد که قیمت این سهم افت 76 درصدی را نسبت به سقف تاریخی خود در محدوده 4500 تومان (نمودار تعدیل شده) تجربه کند.
نوسانات نزولی موجب شد که در هفته‌های اخیر قیمت این سهم تا محدوده حمایت روانی 1000 تومان کاهش یابد که در صورت ادامه تحرکات منفی احتمال افت بیشتر قیمت سهم تا محدوده‌های 900 و 740 تومان وجود دارد اما اتمام تحرکات نزولی و بازگشت مجدد به مسیر صعودی ممکن است موجب دست‌یابی این سهم به اهداف قیمتی 1360، 1700 و 2000 تومان شود.