بلوک ۱ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امروز در بورس عرضه می شود

بلوک یک درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به قیمت پایه هر سهم ۹۹۶ تومان امروز(شنبه) در بورس عرضه می شود.

بلوک یک درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز(شنبه) توسط سازمان خصوصی سازی بطور یکجا و نقد در بازار دوم معاملات بورس عرضه میشود.

این بلوک یک درصدی که دو میلیارد و 870 میلیون سهم این شرکت را شامل می شود از طریق کارگزاری بورس بیمه ایران عرضه می شود؛ و در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 996 تومان و قیمت پایه کل 2.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این گزارش می افزاید: خریدار موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین شرکت بورس ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت پرداخت کند.