ایستگاه پایانی نوسانات اصلاحی "وبانک" کجاست؟

پس از افت شدید قیمت سهام "وبانک" که از تاریخ 15/5/1399 تا اوایل خرداد ماه سال جاری ادامه یافت، روند صعود مطلوب این سهم موجب افزایش قیمت آن از محدوده 550 به 1000 تومان شد.
 
 با آغاز مجدد نوسانات اصلاحی نماد "وبانک" از تاریخ 7/6/1400، قیمت سهام این شرکت تا محدوده 800 تومان کاهش یافت که در صورت ادامه نوسانات اصلاحی انتظار کاهش بیشتر ارزش این سهم تا محدوده‌های 700 و 640 تومان وجود دارد اما اتمام نوسانات اصلاحی و حرکت سهم در مدار صعودی ممکن است افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 1400 و 1750 تومان را در پی داشته باشد.