افزایش سرمایه 1052 درصدی شستا تصویب شد

"شستا" با برگزاری مجمع فوق العاده ، افزایش سرمایه ۱۰۵۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی را تصویب کرد و به بزرگترین شرکت بورس تبدیل شد.
 
مجمع فوق العاده سرمایه گذاری تامین اجتماعی صبح امروز با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور اکثریت سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه سنگین 1052 درصدی از محل تجدید ارزیابی مورد تصویب قرار گرفت.

براین اساس، "شستا" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 14.2 به 163.6 هزار میلیارد تومان رساند تا در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی قرار گیرد.