بلوک 2 درصدی پتروشیمی خلیج فارس بدون خریدار ماند

بلوک ۲ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روز گذشته به قیمت پایه هر سهم ۱۰ هزار و ۴۶۰ریال در بورس عرضه شد اما  خریداران به این بلوک هم روی خوشی نشان ندادند.

در پی ناکامی سازمان خصوصی سازی در فروش بلوک یک درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که روز شنبه(11 دی) به قیمت پایه هر سهم 996 تومان در بورس عرضه شد، این سازمان دیروز هم در فروش بلوک دو درصدی این شرکت ناکام ماند.

بر پایه این گزارش، بلوک 2 درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیروز(یکشنبه) توسط سازمان خصوصی سازی بطور یکجا و نقد در بازار دوم معاملات بورس عرضه شد که خریداران به این بلوک هم اقبالی نشان ندادند.

این بلوک 2 درصدی که 5 میلیارد و 740 میلیون سهم این شرکت را شامل می شود که برای این واگذاری قیمت پایه هر سهم 10 هزار و 460 ریال تومان تعیین شده و خریدار موظف بود کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین شرکت بورس ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت پرداخت کند.

گفتنی است بلوک 15 درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم شامل 43 میلیارد و 50 میلیون سهم قرار است توسط سازمان خصوصی‌سای در روز چهارشنبه، 15 دیماه در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه ‌شود.