"جم" نیازمند افزایش تقاضا

نوسانات اصلاحی نماد "جم" در اواخر تیر ماه 1399 و از محدوده 3600 تومان آغاز شد .
این سهم در خردادماه سال جاری از فاز اصلاحی خود خارج شد و روند صعودی را در پیش گرفت به طوری که در پی ادامه نوسانات مثبت، عبور این سهم از سقف تاریخی قیمت تا محدوده 5300 تومان رقم خورد.
روند قیمتی نماد "جم" در هفته‌های اخیر در حال تکمیل نوسانات مقطعی خود بوده که در صورت افزایش تقاضا، احتمال افزایش قیمت مجدد سهم تا محدوده‌های 5500 و 6700 تومان وجود دارد اما ادامه نوسانات اصلاحی، ممکن است ریزش قیمت آن تا محدوده‌های 4600 و 4100 تومان را در پی داشته باشد.