عملیات بازارگردانی سهام پتروشیمی مارون از امروز آغاز شد

عملیات بازارگردانی ۱۲ ماهه شرکت فرابورسی از امروز آغاز و بازارگردانی سهم بازار پایه ای تا ۱۴ دی سال آینده تمدید شد.

محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس پیرو مجوز فعالیت و درخواست صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مبنی بر بازارگردانی سهام شرکت پتروشیمی مارون قابل معامله در بازار دوم فرابورس اعلام کرد: بازارگردانی این نماد با استفاده از روش مبتنی بر حراج از چهارشنبه 15 دی آغاز می شود.