عضوشورای عالی بورس مطرح کرد؛ لزوم بهره گیری از اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه

عضو شورای‌ عالی بورس درباره تهاتر مطالبات شرکت‌های بورسی با دولت، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تولیدی بورسی، اوراق تسویه خزانه در نظر گرفته نشده که غیر مستقیم بر روند سوددهی آنها اثر می گذارد.

حمیدرضا دانش کاظمی، عضو شورای‌عالی بورس درباره تهاتر مطالبات شرکت‌های بورسی با دولت، اظهار کرد: تهاتر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مندرج در بازار سهام با دولت طی چند سال اخیر صورت می‌پذیرفت به طوری که در دولت گذشته لایحه ای را در بند قانون رفع موانع تولیدی برای این امر در نظر گرفته بودند.

او بیان کرد: عمده بدهی دولت مربوط به شرکت‌های تولیدکننده انرژی و شرکت‌های صنعتی در حوزه کشاورزی می‌شود، البته ناگفته نماند که منظور از دولت همان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است .

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: علت عدم تسویه حساب این دو وزارتخانه با شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی مندرج در بازار سرمایه مربوط به بودجه محدود آنها می‌شود.

او تصریح کرد: مسئله مذکور سبب شده تا صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی با مشکلاتی مواجه شود، به طوری که مطابق بررسی ها اعداد و ارقام مندرج نشان از سودآوری آنان دارد و باید مطابق قانون، مالیات خود را بپردازند. در حالی که چنین امری اتفاق نیفتاده و شرکت‌ها برخلاف واقع با زیان نیز مواجه شده اند.

دانش کاظمی بیان کرد: وزارت اقتصاد و سازمان امور دارایی نیز از آنجا که مبنای خود را برای دریافت مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی‌، صورت‌های مالی آن ها قرارداده اند، به همین خاطر شرکت‌های مذکور را ملزم به پرداخت مالیات می‌کنند.

او تصریح کرد: مطابق مستندات بدست آمده از قانون رفع موانع تولید و لوایح مندرج در بودجه سال‌های اخیر، دولت طی یک اقدامی به منظور تسویه بدهی های خود با شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، اوراق تسویه خزانه را در نظر می گرفت؛ اما براساس بررسی های صورت گرفته و مستندات به دست آمده از بودجه ۱۴۰۱ فعلا ماده ای درلایحه برای این امر مهم در نظر گرفته نشده است.

عضو شورای‌عالی بورس تاکید کرد: در حالی که اوراق تسویه خزانه یکی از مسیرهای اصلی بود که این شرکت‌ها و بنگاه‌ها می توانستند بدهی های خود را از دولت دریافت کنند و اینکه چرا اکنون ردیفی برای چنین مسئله مهمی در بودجه در نظر گرفته نشده دلیل اصلی آن را نمی دانم.

دانش کاظمی گفت: اگر این اوراق برای جبران بدهی شرکت‌ها در نظر گرفته نشود، به طور حتم آن ها با آسیب جدی مواجه خواهند شد. همان گونه که اکنون بسیاری از شرکت‌های خصوصی از ورود به برخی از صنایع از جمله صنعت برق خودداری کنند، اگر همین رویه تا چند سال آینده ادامه دار باشد، بازار سرمایه به سبب اُفت ارزش بسیاری از سهم ها به سبب سودآوری کم با مشکل مواجه خواهد شد.

او در پایان درخصوص میزان اثرگذاری اوراق تسویه خزانه بر سوددهی شرکت‌ها، اظهار کرد: این امر به طور غیرمستقیم بر روند سوددهی شرکت‌ها اثر می گذارد، زیرا شرکت‌ها با دریافت مطالبات خود از دولت می‌توانند با توسعه زیرساخت‌ها و تامین نیازهای نیروی انسانی سطح تولید خود را ارتقا بخشند و محصولات با کیفیت‌تری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.