تغییر روند "سیدکو" در پیش است

پس از اتمام روند صعودی نماد "سیدکو" در اوایل تیرماه 1399 و آغاز نوسانات اصلاحی، افت ارزش سهام این شرکت از محدوده 1000 تومان آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال گذشته به محدوده 450 تومان نیز رسید.

نوسانات قیمتی نماد "سیدکو" در ماه‌های گذشته (که همچنان در حال تکمیل روند اصلاحی است) نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به محدوده حمایتی 500 تومان و نیز تغییر روند گرایش معاملات، پتانسیل شروع نوسانات مثبت در این سهم وجود دارد.
در صورت آغاز نوسانات صعودی، افزایش قیمت سهم تا محدوده‌های 660، 720 و 850 تومان امکان‌پذیر است.