بررسی وضعیت سهام لبنیات پاک

کلیاتی درباره شرکت:

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در تاریخ 24/12/1338 به صورت شرکت سهامی ثبت شد و طی شماره ثبت 7205 مورخ 24/12/1338 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالیکت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 1/1/1340، به بهره‌برداری رسید.
شرکت در تاریخ 27/8/1354 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 27/8/1354 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1/12/1355 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
 
موضوع فعالیت:

موضوعات اصلی فعالیت شرکت شامل موارد ذیل است:
فرآوری، تولید توزیع و فروش کلیه محصولات لبنی و بستنی و شیر خام در داخل و خارج از کشور
انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت
سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و یا مشارکت در امر خرید، ساخت، توسعه و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های تولیدی واحدهای فرآوری و تولید محصولات لبنی، بستنی و غذای کودک و بزرگسال در داخل یا خارج از کشور
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت لبنیات پاستوریزه پاک 1385493 میلیون ریال (معادل 138 میلیارد تومان) است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:

نزول قیمتی نماد "غپاک" در ماه‌های گذشته موجب افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 1100 تومان شد اما به دلیل آغاز نوسانات مثبت در روز های اخیر می توان گفت که در صورت ادامه این روند، صعود قیمت تا محدوده‌های 1430 و 1650 وحتی رشد بیشتر تا محدوده 2100 تومان نیز امکان‌پذیر است.
همچنین عدم توانایی برای صعود قیمت و بازگشت مجدد سهم به مدار نزولی، ممکن است کاهش بیشتر قیمت آن تا محدوده 830 تومان را به همراه داشته باشد.