هر آنچه باید از "دسبحان" بدانید

تاریخچه شرکت:
 
شركت سبحان دارو (سهامی عام) با نام شركت آرايشی بهداشـتی سـويران (سـهامی خـاص) در تاريخ ٦ بهمن ماه ١٣٨١ تحت شماره ١٩٨٤٣٣ در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتی تهران به ثبـت رسـيد.
تغيير نام شركت از آرايشی بهداشتی سويران به سبحان دارو (سهامی خاص) به موجـب صورتجلسـه مجمـع عمـومی فـوق‌العـاده مـورخ ٠٧/٠٦/١٣٨٣ انجام شد.


در تاريخ ١٤/٠٨/١٣٨٤نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبـديل و بـا نمـاد (سـبحان) در تـاريخ /٠٩/١٣٨٩ در گروه (مواد و محصولات داروئی) و زيرگروه (توليد داروهای شيميائی و گياهی) در بـازار اول فرابـورس پذيرفتـه شد و نام شركت در تاريخ ٣٠/٠٩/١٣٨٩ در فهرست شركت‌های ثبت شده نزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار درج گردید.
در حال حاضر شركت سبحان دارو (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شركت گروه دارويی سبحان (سهامی عام) بوده و واحد تجـاری نهـايی گروه، شركت گروه دارويی بركت (سهامی عام) است.
 
 
موضوع فعالیت شرکت:
 
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی، آرایشی، بهداشتی یا مواد شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، واردات، فروش، پخش و صادرات است.
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت سبحان دارو 1530000 میلیون ریال (معادل 153 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
درگیری نوسانات قیمت نماد "دسبحان" با نوسانات اصلاحی و نوسان در محدوده 1800 تومان طی هفته‌های اخیر نشان‌دهنده تکمیل فاز اصلاحی این نماد است.
براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که در صورت از دست رفتن محدوده ذکر شده، احتمال ریزش قیمت این سهم تا محدوده‌های 1620، 1550 و 1380 تومان وجود داد اما اتمام نوسانات اصلاحی و شروع حرکت در فاز صعودی ممکن است باعث افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 2200، 2500 و 3000 تومان شود.