"سپ" در مسیر تکمیل فاز اصلاحی

نماد شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش "سپ" در تاریخ 18/4/1399 و در محدوده قیمتی 3500 تومان (نمودار تعدیل شده) به ایستگاه پایانی روند صعودی رسید و پس از آن نوسانات اصلاحی شکل گرفت.
 
با آغاز نوسانات اصلاحی، این سهم در بیشترین نزول وارد محدوده 1200 تومان شد و پس از آن مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت و وارد سقف تاریخی خود در محدوده قیمتی 3500 تومان شد اما عدم توانایی سهم در شکست مصمم و معتبر محدوده ذکر شده موجب ادامه نوسانات در جهت تکمیل فاز اصلاحی شد.
 
 
براساس نمودار این سهم می‌توان گفت که در صورت ادامه نوسانات اصلاحی احتمال کاهش قیمت سهام"سپ" تا محدوده‌های 2300، 2000 و 1800 تومان وجود دارد.