"کویر" در سراشیبی نزول

روند گرایش معاملات صعودی در نماد "کویر" از اواخر مرداد ماه سال 1399 کند شد به‌طوری که در تاریخ 19/11/1399 بیشترین صعود قیمتی را تجربه کرد و وارد محدوده 1550 تومان (نمودار تعدیل شده) شد.

پس از اتمام روند صعودی این سهم مسیر نزولی را در پیش گرفت بنابراین طی ماه‌های اخیر سهام "کویر" محدوده حمایتی خود را از دست داد و تا محدوده 500 تومان کاهش یافت.

بررسی نمودار سهام کویر نشان می‌دهد که اگر نوسانات نزولی این سهم ادامه یابد احتمال کاهش قیمت آن تا محدوده‌های 380 و 330 تومان وجود دارد اما در صورت پایان یافتن نوسانات نزولی و بازگشت به مدار صعودی، افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 530 و 710 تومان امکان‌پذیر است.