"کگل" به مسیر صعودی بازمی گردد؟

نوسانات صعودی موجب شد که در سال 1399 قیمت سهام "کگل" تا مرز 1900 تومان (نمودار تعدیل شده) افزایش یابد اما در اواخر شهریور سال گذشته نوسانات اصلاحی آغاز شد، به‌طوری که قیمت این سهم تا محدوده 950 تومان کاهش یافت.

پس از تکمیل نوسانات اصلاحی و آغاز مجدد نوسانات صعودی از اوایل خرداد ماه سال جاری، قیمت سهم وارد محدوده 2500 تومان شد .

بازگشت مجدد نوسانات اصلاحی به سهام"کگل" طی ماه‌های اخیر باعث شد که قیمت این سهم کاهش یابد که با ادامه این روند،  ریزش قیمت سهم تا محدوده‌های 2000، 1750 و 1600 تومان دور از انتظار نیست.

همچنین در صورت اتمام نوسانات اصلاحی و بازگشت مجدد به مدار صعودی، افزایش قیمت سهام این شرکت تا محدوده‌های 3000 و 3800 تومان نیز امکان‌پذیر است.