"کمنگنز" به سقف تاریخی خود می‌رسد؟

روند نوسانات نزولی نماد "کمنگنز" از اوایل تیر ماه 1399 کند شد و پس از آن این سهم در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت به‌طوری که در دی ماه وارد محدوده 1800 (نمودار تعدیل شده) تومان شد اما از تاریخ 21/10/1399 روند نزول قیمتی سهم آغاز شد.

با آغاز روند نزولی، قیمت این سهم تا محدوده 800 تومان کاهش یافت و پس از آن نوسانات مثبت شکل گرفت اما با ناتوانی در ادامه مسیر صعودی مواجه شد و قیمت سهم مجددا تا نزدیکی محدوده 800 تومان پیش رفت.
 
نوسانات قیمتی نماد "کمنگنز" در روزهای اخیر تحرکات مثبت را تجربه می کند که در صورت ادامه این نوسانات در روزهای آینده، احتمال افزایش بیشتر قیمت سهم تا محدودههای 1340، 1560 و حتی صعود قیمت تا سقف تاریخی خود در محدوده 1800 تومان، وجود دارد اما عدم حمایت مصمم و معتبر از سهم در روز های آینده ممکن است باعث کاهش مجدد قیمت آن تا محدوده 800 تومان و حتی نزول بیشتر تا محدوده‌های 700 و 580 تومان شود.